AirVisual แอปเช็คสภาพมลพิษในอากาศ แจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์kapook car

AirVisual แอปเช็คสภาพมลพิษในอากาศ แจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์kapook car

AirVisual แอปเช็คสภาพมลพิษในอากาศ แจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์【kapook car】:ช่วงนี้กรุงเทพฯ ไม่สิทั่วเมือง